Chính sách đổi trả khi mua theme tại ThemeNgon.Com

1. Với những theme wordpress nguyên bản tiếng anh 200k khách hàng chỉ có quyền được đổi 1 lần lấy 1 theme khác cùng mệnh giá nằm trong kho theme của chúng tôi trong thời hạn 1 tuần.

2. Với những theme wordpress tiếng việt hoàn chỉnh ThemeNgon.com sẽ không hỗ trợ đổi hay trả theme.

3. ThemeNgon.com không hỗ trợ hoàn tiền khi đã gửi theme cho khách hàng. Chỉ hoàn tiền khi chưa gửi theme và tiền hoàn sẽ được tính bằng số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi phí chuyển tiền qua ngân hàng.

4. Tùy vào tình huống và hoàn cảnh ThemeNgon.com có quyền (không có nghĩa vụ) cho phép khách hàng đổi theme khác nếu ThemeNgon.Com thấy hợp tình hợp lý.

5. Với Theme đã gửi cho khách hàng sau khi mua thành công. ThemeNgon chỉ lưu trữ file download cho khách tải theme trong 1 tuần. Vì vậy sau khi nhận được file theme khách hàng hãy tải về máy và lưu lại trên Google Driver.