Hướng dẫn cài đặt demo bằng Duplicator

Bước 1: Tạo database mới cho web cần cài

1.1: Đăng nhập vào cPanel của Web Hosting hoặc Direct Admin

1.2.Tại Danh mục Databases, chọn MySQL® Databases

1.3. Tạo một Database mới tại Create New Database

Tại ô phía dưới New Database: Nhập tên Database.

Bấm Create Database để hoàn thành tạo mới Database.

Bước 2: Tạo User Database: Một Database cần phải có một user với các quyền hạn sử dụng trong Database đó

+ Tại mục MySQL Users -> Add New User

+ Tạo một Username Database, tương tự như khi tạo Database.

* Khuyến cáo: Mật khẩu quý khách nên sử dụng bằng mật khẩu ngẫu nhiên do hệ thống sinh ra ở nút: “Password Generator”. Hãy lưu mật khẩu này lại để sử dụng trong cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Chọn user vừa tạo cho Database để sử dụng

Chọn User và Database cần phân quyền sau đó nhấn Add

Trong mục này, quý khách sẽ có nhiều tuỳ chọn phân quyền cho Database, tuy nhiên nếu quý khách không am hiểu nhiều về vấn đề này, hãy chọn ALL PRIVILEGES. Bấm Make Changes

Bước 4: Tải 2 file code mà ThemeNgon đã gửi qua Mail cho bạn ở Google Driver về và upload lên File Manager public_html của host

Sau đó ra trình duyệt gõ tên miền của bạn và chạy tenmiencuaban/installer.php

Sau đó bấm tích đồng ý và Next, rồi nhập thông tin Tên database, user, pass đã tạo ở bước trên vào và Next.

Bấm Next là xong. Cuối cùng bấm Admin login và đăng nhập vào bằng tài khoản ThemeNgon đã gửi là thành công!

Cám ơn bạn đã ủng hộ ThemeNgon !